Archives For ແປພາສາ

ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ(27 ເດືອນມີນາ 2013) Google ໄດ້ອັບເດດໂປແກມ Google Translate ສຳລັບລະບົບ ປະຕິບັດການ Android ໃໝ່ໂດຍການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃໝ່ເຂົ້າມານຳຄື:ການແປພາສາໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເຊິ່ງມັນສາມາດຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 50 ພາສາ ແລະ ຮອງຮັບລະບົບປະຕິບັບການ Android ຕັ້ງແຕ່ 2.3 ຂຶ້ນໄປ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ Google Play Store

ເພື່ອໃຊ້ງານຄວາມສາມາດນີ້ພຽງແຕ່ເລືອກ Offline language ຢູ່ໃນເມນູ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກພາສາທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການໃຊ້. ຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ສອງພາສາຕົວຢ່າງ: ອັງກິດ-ລາວ ຫຼື ລາວ-ອັງກິດພຽງແຕ່ທ່ານດາວໂຫຼດ ທັງສອງພາສາ. Continue Reading…

Avast ບໍລິສັດເພິ່ນໄດ້ຈັດໂປໂມຊັນໃໝ່ໂດຍມີກົດກະຕິກາແມ່ນໃຫ້ເຮົາແນະນຳໝູ່ຂອງເຮົາໃຫ້ໃຊ້ໂປແກມແອນຕີ້ໄວຣັດ Avast Free Anti Virus ຫາກເຮົາແນະນຳໝູ່ເຮົາໄດ້ຫຼາຍສຳໃດແຮງດີເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ເປັນພຽງການບອກກວມລວມຊື່ໆ, ລາຍລະອຽດເຕັມອ່ານຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມ.

ກະຕິກາຂອງໂປໂມຊັນນີ້ແມ່ນຫຼັກໆເລີຍແມ່ນໃຫ້ເຮົາແນະນຳໝູ່ໃຫ້ໃຊ້(ດາວໂຫຼດໂປແກມ) Avast Free Anti Virus ມາໃຊ້ໂດຍຕ້ອງຄິຣກດາວໂຫຼດ ຈາກລິ້ງທີ່ເຮົາສົ່ງໄປໃຫ້ໝູ່ເຮົາເທົ່ານັ້ນ ຫາກດາວໂຫຼດຈາກລິ້ງອື່ນແມ່ນຈະໂມຄະ, ເພິ່ນຈະບໍ່ນັບ.

  • ຫາກດຮົາຂວນໝູ່ໄດ້ທັງໝົດ 7 ຄົນ ເຮົາຈະໄດ້ລາຍເຊັນ Avast Internet Security 1 ປີ ຕໍ່ 1 ຄອມ
  • ຫາກດຮົາຂວນໝູ່ໄດ້ທັງໝົດ 14 ຄົນ ເຮົາຈະໄດ້ລາຍເຊັນ Avast Internet Security 2 ປີ ຕໍ່ 1 ຄອມ
  • ຫາກດຮົາຂວນໝູ່ໄດ້ທັງໝົດ 21 ຄົນ ເຮົາຈະໄດ້ລາຍເຊັນ Avast Internet Security 3 ປີ ຕໍ່ 1 ຄອມ

ວິທີເຮັດແມ່ນຕາມນີ້

  • ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ຫາກໃຜຍັງບໍ່ມີໃຫ້ລົງທະບຽນກ່ອນໄດ້ທີ່ນີ້
  • ແລ້ວຄິຣກແຖບ Recommendations(https://my.avast.com/en-gb/recommendation)
  • ແນະນຳໃຫ້ໝູ່ຜ່ານ Facebook, Twitter, Google +, Email ຫຼື Link ອັນນີ້ກະຕາມໃຈຂອງທ່ານວ່າຈະແນະນຳທາງໃດ
  • ລໍຖ້າໃຫ້ໝູ່ເຮົາ ຫຼື ຂູດຮີດໝູ່ກະໄດ້ເດີ້ ຮະຮະ

Untitled

ເປັນອີກໜຶ່ງຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອ Google Translate Team ໄດ້ເພີ່ມພາສາ“ລາວ” ເຂົ້າໃນ Google Translate ຈາກທີ່ຮອງຮັບໄດ້ 65 ພາສາ ແລະ 66 ພາສາໃນຕອນນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການເພີ່ມພາສາລາວເຂົ້າລະບົບການແປໃນ Google Translate ໃນຕອນນີ້ຍັງຢູ່ຂັ້ນທົດລອງ ຫຼື ຍັງຢູ່ໃນສະຖານະ “alpha” ຕ້ອງຖ້າການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອີກຫຼາຍເລີຍເພື່ອໃຫ້ຮອງຮັບການແປໃນທຸກໆກໍລະນີ ເມື່ອເວລາເຮົາແປ. ແລ້ວໃຜຈະມາເປັນຄົນທີ່ຈະເພີ່ມຂໍ້ມູນ? ນອກຈາກນັກພັດທະນາ ແລະ ອາສາສະມັກກແລ້ວ ຄົນທີ່ເຮົາຕ້ອງການທີ່ສຸດແມ່ນ ໂຕທ່ານເອງເມື່ອຄຳສັບໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກແປເທື່ອ ເຮົາກໍສາມາດແປໃຫ້ເພິ່ນເພື່ອເປັນການເກັບຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍໆ.

 

ຫາກໃຜສົນໃຈສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ Google Translate Blog